Gemeente Westerkwartier kent innovatiesubsidie toe

Gemeente Westerkwartier (Provincie Groningen) heeft met inachtneming van de Algemene subsidieverordening en de subsidieregeling Innovatiefonds Gemeente Westerkwartier besloten een innovatiesubsidie “Digitaal Dorpsplein Grootegast” toe te kennen aan de Ondernemersvereniging Grootegast.

De gemeente is van mening dat de pilot innovatief is en bijdraagt aan het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen in het Westerkwartier, zoals bevordering van de leefbaarheid, verduurzaming en verkorting van de ketens. De pilot beoogt immers bij te dragen aan onder meer het behoud van voorzieningen, uitbreiding van het aanbod van lokale producten en vermindering en verduurzaming van transportkilometers.

Shopforce® zal in samenwerking met Stichting Digitale Dorpspleinen het lokale aanbod digitaliseren, verbinden en bundelen op een Digitaal Dorpsplein respectievelijk de verbinding leggen tussen ondernemers, de gemeente en regionale maatschappelijke partners om een lokale hulpring te borgen om vraag en aanbod lokaal, opnieuw of verbetert, te verbinden.

Snelle digitalisering en verduurzaming van het lokale MKB en van regionale boeren en tuinders zijn essentieel om aan de verwachtingen en (toekomstige) vraag van burgers/consumenten te voldoen en lokale samenlevingen leefbaar te houden.

Ben je een lokale voedsel aanbieder, kan je hulp gebruiken om verbinding te leggen met de gemeente en andere lokale (maatschappelijke) partners en wil je werken aan een volhoudbare toekomst van het plaatselijke mkb, boeren en tuinders? Neem dan contact met ons op.