Maatschappelijke baten

Maatschappelijke baten

Om mensen te stimuleren méér en beter lokaal voedsel en overige producten uit de eigen streek te kopen, dient het kopen, betalen en leveren daarvan een ABC-tje te zijn. Dit kan slechts door digitale ‘koopkracht’. Dat geeft ondernemende boeren, bakkers, slagers, groentewinkels, bloemisten, horeca etcetera investeringskracht om te blijven verduurzamen.

Afbeelding: de sociale samenhang wordt ook digitaal versterkt

Door het toegenomen gebruiksgemak van aanbieder(s) en klant(en) op een lokale of regionale digitale markt (een zogeheten Digitaal Dorpsplein®) wordt het service- en belevingsniveau sterk gestimuleerd. Hierdoor:

  • Kopen burgers en bedrijven méér of bétere (streek)producten. Online én offline.
  • Verstevigen de (digitale) weerbaarheid en veerkracht van lokale ondernemers aanmerkelijk
  • Nemen de individuele bewustwording en sociale cohesie enorm toe
  • Bloeien de lokale leefbaarheid en ondernemersgeest opnieuw en versterkt op 
  • Verkorten lokale en regionale ketens aanzienlijk
  • Vergroten de algemene duurzaamheid en lokale impact sterk 

Prachtig perspectief

Het samen maatschappelijk bouwen aan een gezonde volhoudbare toekomst middels het Digitaal Dorpsplein® concept biedt een prachtig perspectief voor de toekomst:

  • Economisch: onder andere circuleert meer geld langer in de lokale en regionale economie voor meer investeringskracht en betekenisvol werk;
  • Maatschappelijk: onder andere ontstaat meer sociale cohesie voor het behoud van basisvoorzieningen, verweven logistiek en lokale leefbaarheid;
  • Ecologisch: onder andere zorgt meer biodiversiteit voor een gezondere bodem en landschappelijke kwaliteit.

Interesse of vragen over toepassing in jouw gebied? Neem vrijblijvend contact met ons op of neem een kijkje op www.stichtingdigitaledorpspleinen.nl.

Afbeelding: op basis van het concept Digitaal Dorpsplein® wordt lokaal en regionaal meer en beter samengewerkt aan hernieuwd sociaal contact en aan de realisatie van de Sustainable Development Goals (VN SDG’s) en Realise Potential Goals (RPG’s van Agenda 2029).