Wees welkom!

Shopforce is een bedrijf voor de natuur, samenleving en economie. Om de natuursamenleving, en economie van dienst te zijn, is het onze missie om de betrokkenheid van mensen bij elkaar én bij hun directe leefomgeving te helpen versterken.

Daarom bieden wij een digitale netwerk-infrastructuur en ontzorgende digitale diensten om de vraag naar en het aanbod van vertrouwd voedsel en verantwoorde voeding zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. Online én offline.

Dat doen we per dorpstreekstad of regio via decentrale digitale markten, het zogeheten Digitaal Dorpsplein®️, én met de hulp van mensenmiddelen en maatschappelijke organisaties uit het eigen gebied.

Digitaal Dorpsplein®: Duurzaam dichtbij©.


Hernieuwd lokaal en regionaal verbinden van vraag en aanbod

www.dorpsplein-zwartsluis.nl: 4.800 inwoners, > 58.000 online bestellingen

Online én offline

De digitale kant van de netwerksamenleving groeit hard, met tal van intensieve sociale verbanden. Steeds sneller en steeds ingrijpender verbinden digitale middelen en mogelijkheden de verschillende (waarde)ketens en diverse schakels met elkaar. 

De middenstand ziet steeds meer geld uit de lokale economie wegvloeien naar nieuwe – alles-overkoepelende – aanbieders die slechts vanuit een (inter)nationaal perspectief inspelen op de veranderende marktvraag. Met significante maatschappelijke gevolgen, gebreken én kosten voor lokale en regionale partijen. 

Het probleem is dat in de provincie, regio’s, steden, en dorpen de detailhandel nog steeds bestaat bij de gratie van relatief gesloten systemen die onvoldoende met elkaar verbonden zijn, maar moeten overleven in de steeds opener en transparanter systemen van het wereldwijde web.

Hernieuwd sociaal contact

Hechte relaties worden vooral plaatselijk aangegaan: in gezinnen en gemeenschappen, in buurten en buurtschappen, op straten en pleinen. Dat contact biedt wezenlijke interactie tussen mensen die betrokken zijn bij elkaar én hun directe omgeving. Zowel sociaal, economisch, als ecologisch.

Retail is ‘detail’

Arend Joosten van biodynamische
Tuinderij de Vitale Aarde

Commercieel contact draait om lokaal boeien, binden en behouden. Zowel offline: persoonlijk in de winkel en op de markt. Als online: individueel met elke click. Want toekomstbewuste middenstanders en toekomstbestendige boeren leggen lokale en regionale relaties, weven de interlokale en interregionale economie. Zo weten zij zich op een juiste manier te verhouden tot mens én dier: elk in de eigen leefomgeving. Zo weten zij ook verantwoorde groei tot seizoensgebonden bloei te brengen. Pas dán zijn persoonlijk contact en natuurlijke interactie de drijvende kracht achter een groeiend en bloeiend netwerk van duurzame verhoudingen.

Stad en ommeland

Zomergroenten vooral als het warm is. Winterkost met name wanneer de kou heerst. Uitsluitend duurzaam voedsel en verantwoorde voeding uit ‘stad en ommeland’ zullen kunnen zorgen voor een gezonde geest in een gezond lichaam. Duurzame koopkracht wordt slechts gedragen door een duurzame land- en tuinbouw die uitsluitend gebruik maakt van biologische bestrijdingsmiddelen. Vitaliteit en veerkracht worden enkel bereikt door schone en gezonde producten en processen.

Korte ketens

Fysieke afstanden vallen digitaal weg

Dus: E-commerce wordt WE-commerce. De korte ketens draaien allemaal om regionale waarden én lokale waarde. Bloei voor groei. Duurzaam samen. Pas dan vervlechten de fysieke winkels zich met de digitale verkoopkanalen. Tegelijkertijd wordt de logistiek ook plaatselijk verzorgd en bezorgd door stromen van producten en diensten te bundelen tot één geïntegreerde lokale platformeconomie. Dan vertrouwen ondernemers elkaar weer als hun klanten. Dan vertrouwen consumenten hun dienstverleners weer als hun verwanten. Mede dankzij sociaal redelijke prijzen.

Circulair

Toekomstbestendige landbouw is moderne kringlooplandbouw. Toekomstbewuste middenstand is verwerken en verkopen binnen die korte ketens: ‘Lokaal is het hele maal’. Beiden zonder onnodige verspilling van grondstoffen en energie. Terwijl alle reststromen worden hergebruikt. Duurzaam en digitaal zijn onderdeel van een circulaire economie die primair regionaal is georiënteerd. Elke regio heeft een schaal van 50 bij 50 kilometer nodig om voldoende grondstoffen, materialen, voedsel en energie te laten circuleren. Juist decentraal ontstaan de primaire netwerkeffecten. Vanzelfsprekend blijven ook mondiale voedselketens bestaan. Maar het uitgangspunt is en blijft om mensen lokaal en in de regio gezond te laten eten en leven. Verantwoord verkopen is verantwoord inkopen.

Digitale koopkracht

Verantwoord geldt ook voor het oogsten en verwerken: om mensen te stimuleren méér en beter lokaal voedsel uit de eigen streek te consumeren, dient het kopen, betalen en leveren daarvan een ABC-tje te zijn. Dit kan slechts door digitale ‘koopkracht’. Dat geeft ondernemende boeren, bakkers, slagers, groentewinkels, en bloemisten investeringskracht om te blijven verduurzamen.

Streekproducten

Shopforce® maakt de verkoop van streekproducten en -diensten gemakkelijk. Met het Digitaal Dorpsplein® concept biedt Shopforce® collectieve online oplossingen voor de lokale retail. Het bestel- en betaalgemak maken het online aankopen en afrekenen van gezonde producten van diverse lokale ondernemers in de eigen regio tot een fluitje van een cent.

Het Digitaal Dorpsplein® concept:

  • Vergroot de zichtbaarheid van lokale ondernemers (boeren en middenstanders)
  • Verhoogt de (ver)koop van streekproducten
  • Vermindert maatschappelijke kosten/ vergroot de maatschappelijke baten

Shopforce® heeft een schaalbare, modulaire en flexibele nationale digitale netwerk-infrastructuur plus het verbindende Digitaal Dorpsplein® concept ontworpen en ontwikkeld als oplossing voor economische, maatschappelijke en duurzame uitdagingen in Nederland en daarbuiten.

Shopforce® maakt het zo eenvoudig om vraag en aanbod per wijk, dorp, stad, regio en/of land, opnieuw of verbeterd, te verbinden.