Lokale marketingcommunicatie

“Because the purpose of business is to create a customer, the business enterprise has two–and only two–basic functions: marketing and innovation. Marketing and innovation produce results; all the rest are costs”.

Peter Drucker

Betrokken klanten creëren die op beslissende momenten aan lokale aanbieders denken. Dat vereist constante, consequente en consistente marketingcommunicatie. Online én offline. Daar waar Shopforce® ondernemers digitaal ontzorgt, daar stimuleert de stichting Digitale Dorpspleinen lokale overheden, burgercollectieven, maatschappelijke organisaties en ondernemers om in co-creatie een hulpring te organiseren voor de collectieve en individuele marketingcommunicatie. Uitgevoerd door lokale mensen.

Als je met een mens praat in een taal die hij verstaat, gaat het in het hoofd. Als je met hem praat in zijn eigen taal, gaat het in zijn hart.

Nelson Mandela