Waarom?

Globaal wordt weer (meer) lokaal

We leven op één planeet die door steeds meer mensen gebruikt wordt. Natuurlijke hulpbronnen, de basis van ons leven, staan zwaar onder druk. We gebruiken meer dan de aarde ons kan geven. De aarde wordt warmer door uitstoot van broeikasgassen en oceanen verzieken door plastic afval. De natuur antwoordt steeds vaker met overstromingen, temperatuurverhogingen, grootschalige bosbranden en uitsterven van diersoorten. Moeder Aarde heeft ons niet nodig. Wij haar wel.

United Nations Global Goals 2030

United Nations Global Goals 2030

Terug naar de basis is het antwoord. Lokaal in plaats van globaal. Minder onnodige vervoersbewegingen, minder schadelijke uitstoot, minder plastic, minder kwantiteit, minder verspilling. Méér hergebruik, méér biodiversiteit, méér delen, méér verantwoord produceren, méér kwaliteit, méér dichtbij produceren, méér lokaal voor en mét elkaar creëren.

Daarom geloven we dat de toekomst ligt bij verantwoorde lokale productie, vakmanschap en ambacht. Lokaal aangeboden, dichtbij huis, uitgebreid met digitaal gemak en lokale, duurzame, logistiek.

Ons platform brengt vraag en aanbod van lokale producten en diensten in dorpen, wijken, steden en regio’s digitaal met elkaar in contact, zodat digitaal inzichtelijk is wat er lokaal te koop is en hoe, waar en wanneer deze producten in één keer thuis geleverd of opgehaald kunnen worden.

IMG_4041Shopforce beoogt hiermee de inclusiviteit te vergroten voor kleine zelfstandige ondernemers om een goede boterham te verdienen in de groeiende digitale netwerksamenleving, de continuïteit en concurrentiekracht van dorpen, steden en regio’s te verstevigen, een belangrijke bijdrage te leveren aan een nieuwe duurzame economie, de sociale cohesie en leefbaarheid in dorpen te versterken en de lokale economie en werkgelegenheid te stimuleren. Hoe langer een euro in de lokale economie circuleert hoe beter dat is voor een lokale gemeenschap.

We helpen daarom consumenten lokaal of regionaal geproduceerde producten en diensten eenvoudig online te bestellen of reserveren en helpen lokale producenten en dienstverleners met het online vermarkten van lokale producten en diensten via lokale marktplaatsen, online-winkels, reserveringsmodules en websites.

Lees hier meer over onze OPLOSSINGEN EN DIENSTEN.