Digitaal Dorpsplein® is van algemeen belang

Bewezen praktijkvoorbeeld

In Zwartsluis – een Overijssels dorp met circa 4.800 inwoners – is het aanbod van lokale ondernemers gedigitaliseerd, waar relevant, onderling gekoppeld en geclusterd aangeboden op één handige lokale digitale marktplaats: Dorpsplein-Zwartsluis.nl. De succesvolle tussenresultaten zijn als volgt:

 • Aantal online bestellingen: van 0 naar 56.521
 • Aantal unieke bestellers: van 0 naar 5.499
 • Gecombineerd: een stijging van 25%
 • Online omzet: € 1.411.523 + extra rechtstreekse fysieke omzet door collectieve marketingcommunicatie
 • Regionale afzet: meer verkopen in gehuchten en kleine dorpen in regio Kop van Overijssel
 • Student/stagiair: Hogeschool Windesheim verzorgt de digitale marketingcommunicatie
 • Leefbaarheid: mede door extra online inkomsten opent de bakker een extra winkel in het dorp
 • Duurzaamheid: de slager koopt nu rundvlees in bij een Overijsselse boer. Groente en zuivel komt uit de regio.
 • Sociale cohesie: de samenhang is ook digitaal versterkt

Andere voorbeelden van digitale dorpspleinen zijn bijvoorbeeld www.dorpsplein-genemuiden.nl en www.dorpsplein-wijk-bij-duurstede.nl. Tevens wordt in co-creatie tussen de gemeente Westerkwartier en Hanze Hogeschool gewerkt aan het digitaliseren, clusteren en verbinden van boeren en middenstand in de gemeente Westerkwartier via www.dorpsplein-westerkwartier.nl.

Maatschappelijke impact Digitaal Dorpsplein®

De digitale kant van de netwerksamenleving, met intensieve sociale verbanden, groeit hard. Steeds sneller en steeds ingrijpender verbinden digitale middelen en mogelijkheden de verschillende (waarde)ketens en diverse schakels met elkaar. De middenstand ziet steeds meer geld uit de lokale economie wegvloeien naar nieuwe – alles-overkoepelende – aanbieders die – slechts vanuit een (inter)nationaal perspectief – inspelen op de veranderende vraag. Met significante maatschappelijke gevolgen en kosten voor lokale en regionale partijen. Het probleem is dat in de provincie de dorpen, steden en regio’s nog steeds bestaan uit relatief gesloten systemen, die onvoldoende met elkaar verbonden zijn in het relatief steeds opener systeem van het digitale netwerk.

De implementatie van een Digitaal Dorpsplein, waarbij vraag en aanbod lokaal opnieuw of verbeterd verbonden raken, keert dit proces om. In de kern is een Digitaal Dorpsplein van algemeen belang. Het leidt tot allerlei positieve maatschappelijke effecten als vraag en aanbod lokaal opnieuw of verbeterd verbonden raken met de inzet en hulp van plaatselijke mensen en middelen. Hoe meer geld terugkeert in de lokale economie, en daar langer blijft circuleren, tot hoe meer positieve maatschappelijke effecten het leidt.

Maatschappelijke effecten van een Digitaal Dorpsplein®

Daar waar Shopforce® ondernemers digitaal ontzorgt, daar stimuleert stichting Digitale Dorpspleinen lokale overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers om in co-creatie een hulpring te organiseren voor de collectieve en individuele marketingcommunicatie. Plus het ontzorgen van de lokale logistiek: met haal- en brengservice van producten en de verwerking van reststromen.

Het samen maatschappelijk bouwen aan een gezonde volhoudbare toekomst biedt een prachtig perspectief voor de toekomst:

 • economisch: o.a. meer geld circuleert langer in de lokale economie voor meer investeringskracht en betekenisvol werk;
 • maatschappelijk: o.a. meer sociale cohesie voor het behoud van basisvoorzieningen, verweven logistiek en leefbaarheid;
 • ecologisch: o.a. meer biodiversiteit voor een gezonde bodem en landschappelijke kwaliteit.

Per plaats of gebied eigen benaming en URL

Afhankelijk van het gebied kan de collectieve lokale digitale marktplaats oplossing onder eigen benaming en URL ingericht en gecommuniceerd worden.

Standaard is voor dorpen het Digitale Dorpsplein® concept beschikbaar, zie bijvoorbeeld www.dorpsplein-wijk-bij-duurstede.nl of www.dorpsplein-genemuiden.nl.

Voor steden en regionale doeleinden, bijvoorbeeld het digitaliseren, clusteren en verbinden van boeren en tuinders in een bepaalde regio, kan eenvoudig de naamgeving en URL worden aangepast.

Volledige digitale ontzorging van ondernemers

Shopforce® ontzorgt lokale voedselaanbieders door gratis voor elke aanbieder een webshop/web app in te richten en deze te bundelen op een zogeheten Digitaal Dorpsplein®.

Shopforce® beheert de webshops en het Digitale Dorpsplein® en zorgt voor frictieloze ICT, zodat aanbieders altijd direct weten wat, waar, wanneer en aan wie geleverd mag worden.

Naar wens kunnen webshops onderling gekoppeld worden om het voor burgers en bedrijven mogelijk te maken om een gecombineerde bestelling te plaatsen. Elke aanbieder bepaalt zelf de voorwaarden en opties die de webshop biedt.

Enkele voordelen voor aanbieders op een rij:

 • Gratis webshop/ web app (beheer)
 • Géén gedoe: 100% digitale ontzorging
 • Flexibel, modulair en personaliseerbaar
 • Géén vaste kosten & contracten
 • Eerlijke commissie: 6% per bestelling
 • Marketingcommunicatie ondersteuning

Het support team van Shopforce® maakt het leven van aanbieder(s) en klant(en) gemakkelijk. Het support team van Shopforce® ontzorgt en helpt pro-actief voor uitstekende digitale klantervaring(en) bij lokale aanbieders. Via chat en e-mail kunnen ondernemers snel, gemakkelijk en informeel met het support team communiceren.