De nieuwe AVG

Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe AVG in werking. We informeren u op deze pagina graag over enkele gevolgen.

AVG-1024x428

De consument krijgt meer controle
Shopforce gebruikte persoonlijke gegevens al uitsluitend, ook vòòr de inwerkingtreding van de nieuwe AVG, voor het faciliteren van een overeenkomst tussen consumenten en leveranciers. We verzamelen niet meer informatie dan hiervoor nodig is. Met de nieuwe AVG krijgt de consument vooral meer controle over de verwerking van persoonlijke gegevens. Dat juichen we toe.

Shopforce zorgt ervoor de consument inzicht kan krijgen in welke gegevens verwerkt worden en stelt de consument in staat gegevens te (laten) corrigeren of verwijderen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar ons Privacy Statement.

Verwerkersovereenkomst
In bepaalde gevallen zijn partijen op grond van de AVG verplicht een zogenaamde “Verwerkersovereenkomst” te sluiten, bijvoorbeeld wanneer een partij als zijnde “Verwerker” persoonsgegevens verwerkt in opdracht van een andere “Verwerkingsverantwoordelijke” partij.

Shopforce is op grond van de nieuwe AVG een “Zelfstandig Verwerkingsverantwoordelijke”. Shopforce bepaalt als rechtspersoon namelijk zelf:

  1. Welke persoonsgegevens er worden verzameld
  2. Voor welk doel dit gebeurt
  3. De manier waarop dit plaatsvindt

Met andere woorden: als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens werkt Shopforce BV niet in opdracht van u als deelnemer en u als deelnemer niet in opdracht van Shopforce BV.

Dit betekent dat u als deelnemer zelf verantwoordelijk bent voor een veilige en correcte verwerking van de ontvangen persoonsgegevens en het opstellen van een eigen privacyverklaring. Een verwerkersovereenkomst tussen u als deelnemer en Shopforce BV is dan ook niet van toepassing.

Voor meer informatie over de rol van verwerkingsverantwoordelijke en verwerker, zie de Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming van het Ministerie van Justitie en Veiligheid met in het bijzonder:

  • Schema 3: “Bent u een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker?”, op pagina 12
  • Paragraaf 3.5: “Ben ik de verwerkingsverantwoordelijke, of ben ik een verwerker?”, op pagina 32

We hopen je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht je nog vragen hebben laat het ons gerust weten. We helpen je graag!