Van betekenis zijn voor samenlevingen

Logo shopforceWe zijn zo gek dat we denken de wereld en bestaande “(voedsel)systemen” te kunnen veranderen. Beter, eerlijker en duurzamer kunnen maken door lokale en regionale verbinding. Door niet aandeelhouderswaarde creëren op nummer één te zetten (dat ten koste gaat van lokale ondernemers), maar de waarde die we maatschappelijk, ecologisch en economisch kunnen toevoegen aan lokale, regionale en nationale samenlevingen. De mensen die werken bij Shopforce voelen zich verbonden met lokale samenlevingen en willen deze (opnieuw) met elkaar verbinden. Voor meer welzijn, welbevinden en welvaart.

We willen van betekenis zijn en (opnieuw) bloeiende lokale economieën en samenlevingen helpen realiseren. Oplossingen bieden die positieve impact hebben op de gezondheid van mensen, op de omgeving en onze aarde. Een maatschappelijke bijdrage leveren door het platform en onze e-commerce kennis en ervaring op een betaalbare wijze te delen met een veelvoud aan kleine lokale leveranciers. Door elkaar te helpen, met elkaar te verbinden en te groeperen ontstaan krachtige nieuwe concepten en voordelen. Samen is sterker dan alleen.

Door lokale productie en consumptie van voedsel te stimuleren en de inzet van lokale (maatschappelijke) partners te bevorderen voor ondersteunende taken in dorpen en steden werken we aan duurzame, circulaire en inclusieve lokale economieën. Waar naar elkaar, naar de omgeving en naar de aarde (als essentiële levensader voor elk organisme) omgekeken wordt.

Om dit (wereldwijd) mogelijk te maken is in 2010 het idee ontstaan om vraag en aanbod lokaal te verbinden en offline en online bij elkaar te helpen brengen. Eerst is een jaar lang de architectuur van een uniek, flexibel en schaalbaar (internationaal)  ‘networked business’ e-commerce platform uitgedacht.  De initiatiefnemers, ervaren in het ontwerpen en bouwen van bedrijfskritische enterprise-class software, willen een bijdrage leveren en hun tijd, kennis en middelen inzetten om kleine lokale zelfstandige aanbieders weerbaar en veerkrachtig te maken in een snel digitaliserende wereld. In 2014 stond de basis van het platform en is tot op de dag van vandaag de koninklijke weg gevolgd bij de ontwikkeling van de software om de ICT-beheerkosten ook op lange termijn zo laag mogelijk te houden. Met de introductie van het Digitale Dorpspleinen concept helpen we ondernemers, gemeenten, vastgoedeigenaren en andere belanghebbenden samenwerken op weg naar opnieuw bloeiende lokale en regionale economieën en samenlevingen.

Shopforce is preferent partner van Stichting Digitale Dorpspleinen en partner van MVO Nederland.