Van betekenis zijn voor samenlevingen

Logo shopforceWe zijn zo gek en eigenwijs dat we denken de wereld en bestaande “(voedsel)systemen” te kunnen veranderen. Beter, eerlijker en duurzamer kunnen maken door lokale verbinding. Door niet aandeelhouderswaarde creëren op nummer één te zetten, maar de waarde die we maatschappelijk, ecologisch en economisch kunnen toevoegen aan lokale, regionale en nationale samenlevingen. De mensen die werken bij Shopforce voelen zich verbonden met lokale samenlevingen en willen deze (opnieuw) met elkaar verbinden. Voor meer welzijn, welbevinden en welvaart.

We willen van betekenis zijn en (opnieuw) bloeiende lokale economieën en samenlevingen helpen realiseren. Oplossingen bieden die positieve impact hebben op de gezondheid van mensen, op de omgeving en onze aarde. Een maatschappelijke bijdrage leveren door het platform en onze e-commerce kennis en ervaring op een betaalbare wijze te delen met een veelvoud aan kleine lokale leveranciers. Door elkaar te helpen, met elkaar te verbinden en te groeperen ontstaan krachtige nieuwe concepten en voordelen. Samen is sterker dan alleen.

Door lokale productie en consumptie van voedsel te stimuleren en de inzet van lokale (maatschappelijke) partners te bevorderen voor ondersteunende taken in dorpen en steden werken we aan duurzame, circulaire en inclusieve lokale economieën. Waar naar elkaar, naar de omgeving en naar onze aarde (als essentiële levensader voor elk organisme) omgekeken wordt.

Om dit (wereldwijd) mogelijk te maken is in 2010 de koninklijke weg gevolgd om vraag en aanbod lokaal te verbinden en offline en online bij elkaar te helpen brengen. Eerst is een jaar lang de architectuur van een uniek, flexibel en schaalbaar (internationaal)  ‘networked business’ e-commerce platform uitgedacht.  De initiatiefnemers, ervaren in het ontwerpen en bouwen van bedrijfskritische enterprise-class software, willen een bijdrage leveren en hun tijd, kennis en middelen hiervoor inzetten. Met inmiddels meer dan 700 lokale versondernemers als gebruiker en de introductie van het Digitale Dorpspleinen concept helpen we ondernemers, gemeenten, vastgoedeigenaren en andere belanghebbenden duurzaam op weg naar opnieuw bloeiende lokale en regionale economieën en samenlevingen.

Shopforce is preferent partner van Stichting Digitale Dorpspleinen en partner van MVO Nederland.