In Bunnik is de fysieke winkelbeleving vergroot met online gemak en lokale logistiek. Bekijk onderstaande video hoe je ook in jouw dorp, stadsdeel of regio vraag en aanbod (opnieuw) bij elkaar brengt en met lokale partners als gemeente, maatschappelijke organisaties, boeren en tuinders transformeert naar een duurzame, circulaire en inclusieve onderneming en samenleving.

Category:
Nieuws